NVŠ programos

„Gamtos pamokos“ – vadovas Saulė Želnytė (Klaipėda)
„Jaunojo šaulio išlikimas gamtoje“ – vadovas Vydas Verbilis (Klaipėda, Jonava)

„GAMTOS PAMOKOS“  (Klaipėdos m. savivaldybė) KTPRR kodas 120800013;
JONAVOS JAUNOJO ŠAULIO IŠLIKIMAS GAMTOJE (Jonavos raj. sav.) KTPRR kodas 121500021;
KAIPĖDOS JAUNOJO ŠAULIO IŠLIKIMAS GAMTOJE (Klaipėdos m. sav) KTPRR kodas121500026

NVŠ programose mokytis sutartis sudaromos Jonavos ir Klaipėdos miestuose. Rudens sutarčių pasirašymas iki 2016 rugsėjo mėn. 15 d.